Information för köpare

1. Reservation

När du har valt en bostad, ny eller begagnad, betalas en deposition för att säkra att bostaden tas bort från marknaden. Det skrivs ett reservationskontrakt som fastställer priset på fastigheten och maximiperioden för att signera det privata köpekontraktet. I samband med reservationen väljer många att anlita en juridisk representant som hjälper till under köpprocessen. När reservationen är gjord är det bra att du skaffar NIE-nummer och öppnar ett spanskt kontonummer.

2. Privat kontrakt

Detta dokument fastställer hur köpet ska genomföras, och genom att skriva under är både du och säljaren bundna av åtagandena i dokumentet. Ägaren eller dennes ombud kommer att förse dig och/eller ditt juridiska ombud med dokumentationen för fastigheten för att kunna studera vilket skick bostaden befinner sig i ur rättslig synvinkel, stadsmiljö och beskattning.

I kontraktet fastställs betalningssättet och allt som överenskommits med mäklaren (datum för tillträde till bostaden, om den är möblerad eller ej, etc) och undertecknandet av kontraktet medför sannolikt betalning av 10 till 20 % av priset, medan återstoden betalas när lagfarten skrivs under hos notarien och köpet avslutas.

Hur lång tid är det mellan reservation och kontrakt?

0 till 15 dagar. Om det är en ny bostad, kan det ta längre tid eftersom kontraktet först skrivs under när entreprenören anger detta, alltid när bygglovet har beviljats.

3. Lagfart

Någon vecka innan undertecknandet kommer ditt juridiska ombud att be dig att överföra de nödvändiga medlen för att betala för köpet och avgifterna. I detta avseende måste policyerna för kontroll av investeringen och skyldigheten att certifiera betalningsmetoderna följas. Det utgör en del av advokatens arbete och denne tar hand om det. För att göra det:

Vilka avgifter medför köpet?

De varierar mellan 10 och 13 % av köpeskillingen och är:

Hur lång tid är det mellan steg 2 och 3?

Det varierar och beror på vilka överenskommelser som gjorts. När det gäller andrahandsbostäder brukar det röra sig om 1-2 månader och för bostäder som säljs på ritning kan det röra sig om flera månader.

4. El och vatten

Lagfarten är undertecknad och du har nycklarna till din nya bostad. Grattis!

Den mer tekniska och juridiska delen av köpet är avklarad, men inte advokatens arbete. Det återstår en rad små men viktiga steg att genomföra:

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Mer information